TROTS HOT OM DÖDEN!

 
Jag förstår inte varför inte förändringen går snabbare?!
Alla vet ju att om vi inte utvecklar oss så kommer vi går under på marknaden.
Ska inte det räcka som förändringsmotiv?!
 

Om hårdnackat motstånd mot förändring, till och med när döden hotar...!
Och om oväntad förändring när andra motivatorer får jobba...

 
I Fast Company-artikeln "Change or Die" utforskar artikelförfattaren Alan Deutschman viljan och motståndet mot förändring, när det egna livet står på spel...
 

Skulle du göra stora förändringar i din livsstil, under hotet att ditt liv skulle ta slut mycket snabAbare om du inte gjorde det? Skulle du förändra dig om det var en fråga om liv eller död !?

Du tror att du skulle göra det?
Fundera en gång till...

Tror du fortfarande det?
Då lurar du troligtvis dig själv. Det skulle du inte..!

 
Ca 600.000 amerikaner genomgår en bypass-operation varje år. De får veta av sin kirurg att operationen kommer ta bort de bröstsmärtor de känt tidigare, men att den inte reducerar risken för hjärtinfarkt eller på något annat sätt förlänger livet, och att de dessutom löper stor risk att dö tidigt om de inte förändrar sin livsstil. 


Verkligen en fråga om förändra sig, eller dö !
Men bara 10% av alla dessa har förändrat sin livsstil
, när man följer upp dem två år senare !!


Hot - även hotet om döden (!) - är inte en tillräckligt stark motivator för förändring !!


Men det fanns någon som hittade en bättre väg till förändring av livsstil...

En professor - Dr Dean Ornish (professor i medicin vid University of California i San Francisco och grundare av Preventive Medicine Research Institute i Sausalito, Kalifornien) - försökte angripa livsstilsförändringen från ett helt annat håll. Istället för att försöka motivera patienterna utifrån "rädsla för att dö", försökte han istället inspirerar till en ny vision utifrån "glädjen att leva". Att övertyga dem om att de kunde bättre, inte bara leva längre!

Han upptäckte dessutom att det ofta är enklare för människor att lyckas med radikala, omfattande förändringar, än små, inkrementella. "-Människor som gör måttliga förändringar i sin diet får det värsta av två världar: De känner sig nedstämda och hungriga, eftersom de inte äter det de vill ha, men de förändringar som de gör är inte tillräckligt stora för att de ska uppleva en bättre livskvalité eller minskning av vikt, blodtryck eller kolesterol".

Forskare fick välja ut 333 patienter med kraftigt igensatta artärer, som sedan fick genomgå Dr Dean Ornish's radikala men tidsbegränsade program. De fick hjälp att sluta röka, de fick gå på sträng diet, de deltog i psykologledda stödgrupper två gånger i veckan och deltog i klasser i meditation, avkoppling, yoga och aerobics.


Programmet varade i bara ett år, men tre år senare fann forskarna att 77% av patienterna hade bibehållit sin nya livsstil och därigenom lyckats undvika bypass-operation helt !


Så vad var hemligheten?
Hjärtpatienterna som gick igenom Dr Ornish's tuffa program upplevde snabba och dramatiska effekter. Innan programmet hade de haft så mycket problem med bröstsmärta att de ibland inte ens kunde gå över gatan utan att få intensiv smärta, men redan första månaden kunde de rapportera en 91%-ig minskning av frekvensen av bröstsmärta. Det betydde att de plötsligt kunde njuta av saker som gjorde det dagliga livet roligt, som att älska (!) och ta långa promenader utan att hindras av smärta.

Dr Ornish säger det bäst själv:

"De snabba förbättringarna var en kraftfull motivator". 
"Glädje är också en mer kraftfull motivator än rädsla".

 
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev