MOTSTÅND

 
Förändring i en organisation väcker ofta ett motstånd, även när det finns viktiga eller starka skäl till att förändras. 
  • Varför fungerar vi människor så?
  • Går det att förstå motståndet och därigenom hitta nycklar för att överbrygga det?
Jag har upptäckt att genom att bättre förstå motståndets psykologi och vad som händer med oss människor vid förändring blir det lättare att starta upp förändringsprojekt på ett bättre sätt, lättare att förstå och hantera de reaktioner som kommer och jobba med involvering på ett sätt som hjälper både förändringsprojektet och skapar större grad av engagemang i organisationen.

Det finns hur mycket som helst att läsa om motstånd och reaktioner vid förändring, från både förändringsområdet och psykologi- och hjärnforskning, men här finns en sammanställning av några olika teorier och förklaringsmodeller som jag själv tycker att jag har nytta av i mina förändringsprojekt och utvecklingsprogram för förändringsledare.
 
 

Med hot
om döden!

 
 
Förändras eller dö!
Om förändring och envist motstånd, till och med när livet står på spel.
 
 

Hjärnans varningssystem

 
 
Neurovetenskap och motstånd.
Om SCARF och att aktivera hjärnans varningssystem.
 
 

Är motståndet
bara en fas?

 
 
Olika faser i förändring.
Om Claes Janssens Förändringens fyra rum och Kubler-Ross Kriskurva.
 
 

Tyst motstånd
i organisationen

 
 
Om tyst motstånd
i organisationer som lider av att ständigt misslyckats med att implementera nya, beslutade strategier.
 
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev