REAL TIME STRATEGIC CHANGE

 

Real Time Strategic Change
- En involverande storgruppskonferens

 

Modell för involvering

 
 
 

Det går att involvera organisationens chefer och medarbetare redan tidigt i förändringsprojektet. Till och med när strategierna framåt bara är i utvecklingsstadiet...
 

 
Real Time Strategic Change är ett konferensupplägg framtaget för att med hög involvering bearbeta och finslipa ett förslag på vision eller strategi från ledningsgruppen till ett färdigt slutförslag.
 
På samma sätt som i konferensupplägget Future Search samlas en representativ, större delmängd av företagets olika nivåer och delar för att i smågrupper (och vidare i helgrupp) granska, reflektera över, diskutera och vidareutveckla, men med skillnaden att man i Real Time Strategic Change utgår från ett framlagt förslag från ledningsgruppen.
 
Konferensupplägget bygger på sambandet 
 
     Förändring = Missnöje * Vision * Första steget > Motståndet  
 
Det vill säga att Förändring är bara möjlig då Missnöjet med det nuvarande och Visionen om det nya och Första steget mot det nya är större än Motståndet mot förändring. Sambandet lyfter alltså fram att alla tre komponenter måste vara på plats för att man ska kunna överbrygga det motstånd som ofta blir starkt när förändringen står för dörren. Konferensupplägget Real Time Strategic Change är upplagt för att stödja precis detta.
  
Real Time Strategic Change skall bara användas om ledningsgruppen vill ha hög involvering från organisationen men kan då vara en viktig del i ett välplanerat involveringsarbete.
 

Lämplig för...

  • För involvering när ledningen verkligen vill förankra en ny strategisk riktning framåt och få relevant feedback från de som jobbar i organisationen och som möter kunder och leverantörer varje dag
 

Mindre lämplig för...

  • Rationaliseringsprojekt (nedskärningar väcker ofta starka känslor som försvårar involveringsarbete)
  • Sammanslagningar eller andra projekt där strategiska vägval inte kan delas till en större grupp

Tänk på att...

  • Innan strategi-involveringen med Real Time Strategic Change behöver Förändringsprojektets plattform tas fram
  • Efter att den nya strategin är satt bör en involveringsfas föregå implementeringsfasen för att underlätta implementeringen
  • Implementeringen bör planeras och genomföras så den nya strategin verkligen realiseras
  • Efter implementering bör de nya arbetssätten / rollerna / processerna införas i befintliga styrdokument