FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM

 

Förändringens fyra rum
- En teori och arbetssätt skapat av Claes Janssen

 

Modell för involvering och implementering

 
 
 

Flera forskare har beskrivit den emotionella berg-och-dal-bana en person går igenom i samband med kriser eller större förändringar. En av de mest spridda är Claes Janssens "Förändringens fyra rum".

Förutom att beskriva olika faser i en individs förändringsresa finns ett helt arbetsmaterial för arbetsgrupper, där gruppen får hjälp att synliggöra vad som händer i en förändring och tillsammans ta fram en väg framåt, utifrån gruppens behov.

 

Från Wikipedia:

 
Förändringens fyra rum (ibland kallad "Fyrarummaren") är en teori om förändring. Den används för att analysera hur människor och organisationer reagerar i kris och utveckling, under stress och tryck utifrån.

Teorin om Förändringens fyra rum baseras på Claes Janssens forskning vid Stockholms universitet. I sin forskning upptäckte Claes Janssen en rörelse mellan fyra psykologiska grundtillstånd, som alla människor tycktes genomleva i kortare eller längre cykler av sina liv.
 
Kärnan i teorin är en modell i fyra delar, "fyrarummaren", som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika stadier i en förändringsprocess.

De fyra delarna är
 • nöjdhet
 • censur/förnekande
 • förvirring och konflikt
 • inspiration/förnyelse
Sedan 1993 har teorin tillämpats i arbetslivet genom en rad diagnostiska verktyg, till exempel Organisationsbarometern. IKEA använder sedan 1996 konceptet i hela koncernen. Med tiden har Förändringens fyra rum också fått spridning inom bland annat skola och idrott.
 

Från hemsidan för Förändringens fyra rum:

 
Vad är Förändringens fyra rum?
Fyrarummaren, som den också kallas, är ett helt koncept av metoder, analysinstrument och modeller som fungerar för innovation, utveckling och förändring.
 
Förändringens fyra rum har sitt ursprung i psykologen och forskaren Claes Janssens forskning som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika tillstånd i förändringsprocesser. Den visar även hur vi som individer upplever verkligheten helt olika, och hur dessa olikheter kan förhindra eller gynna samarbete, förändring och utveckling. Baserat på dessa forskningsresultat utvecklade Janssen en serie praktiska och användarvänliga analysinstrument, modeller och verktyg som används med stor framgång i såväl individ, grupp som verksamhetsutveckling.
 
Förändringens Fyra rum har i decennier hjälpt hundratusentals människor och deras verksamheter att lyckas världen över.
 
Förändringens fyra rum® är ett registrerat varumärke i Sverige och i stora delar av världen. Det betyder att endast certifierade användare får använda de olika varumärkena samt de texter, koncept, analysinstrument, modeller och verktyg som är utvecklade inom ramen för teorin och konceptet.
 
Om konceptet
Fyrarummaren anses av många vara en av världens mest praktiskt användbara psykologiska teorier – inte minst i näringslivet. Men Fyrarummaren fungerar egentligen i alla typer av sociala system, från familjen till klassrummet, i idrottslaget eller inom äldreomsorgen. Med sina modeller, analysinstrument och verktyg gör konceptet skillnad i alla företag och organisationer - omedelbart och med alla involverade och aktiva.
 
Fyrarummaren kan användas i samband med all förändring, innovation och utveckling för att nå resultat och öka omställnings- och/eller utvecklingstakten. Involverar alla i processen, skapar engagemang och delaktighet. Genom en enkel pedagogik behövs inte långa inkörsperioder eller avancerad utbildning. Det "bara fungerar"!
 
Konceptet består av
 • En psykologisk teori som grund och pedagogiska tillämpningsmodeller som bygger på teorin.
 • Åtta olika analysinstrument.
 • Steg-för-steg-guider för att arbeta med analysinstrumenten och modellerna.
 • Verktyg för daglig användning och uppföljning, som exempelvis magnettavlor, arbetshäften och förtryckta blädderblock.
Användningsområden är exempelvis:
 • I samband med all förändring och verksamhetsutveckling.
 • Vid starten av ett projekt och för senare avstämning av läget i projektet.
 • I grupp - och teamutveckling.
 • Vid individstöd, coaching, individuell handledning eller motsvarande.
 • För att undersöka klimatet i en grupp eller verksamhet.
 • I ledarutveckling och i arbete med ledningsgrupper och styrelser.
 • Vid systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Verktygen fungerar i alla typer av företag och organisationer. På individ-, grupp- eller systemnivå. Instrumenten är översatta till en mängd olika språk.
 Förändringens fyra rum® är ett registrerat varumärke i Sverige och i stora delar av världen. Det betyder att endast certifierade användare får använda de olika varumärkena samt de texter, koncept, analysinstrument, modeller och verktyg som är utvecklade inom ramen för teorin och konceptet.
 

Lämplig för...

 • Förändring där involvering, gemensam bearbetning och förankring hos alla chefer och medarbetare är angelägen, och får ta tid.
 

Mindre lämplig för...

 • Utrullningar av nya IT-system eller arbetssätt där möjligheten att påverka är liten
 • Vid förändring där tid för involvering och/eller bearbetning saknas
 • Rationaliseringsprojekt (nedskärningar väcker ofta starka känslor som försvårar involveringsarbete)

Tänk på att...

 • Innan implementering med denna modell behöver Förändringsprojektets plattform tas fram
 • Efter implementering bör de nya arbetssätten / rollerna / processerna införas i befintliga styrdokument.
Läs mer om dessa steg här