LEDA

 

Är du intresserad av hur du lägger upp en plan för ditt förändringsarbete? Eller vill läsa på om olika strategier/modeller för att driva förändringsarbete för att få inspiration att göra rätt vägval i ditt förändringsarbete?

 
Det finns ett oändligt antal sätt att driva förändring i en organisation, från såväl projektlednings- och utvecklingsvärlden som den förhållandevis unga disciplin som kallas Change Management eller Förändringsledning. Till stor del beror det på att det behövs olika processer för olika typer av förändring, men lika ofta har förändringsledarens bakgrund och syn på vad förändring är lika stor betydelse för hur han/hon beskriver sin förändringsprocess.

När jag nu försöker mig på att beskriva och delvis jämföra olika angreppssätt för att leda förändringsarbete har jag delat in det i tre sektioner:
 • Jag beskriver i sektionen "Förändringsplaner" några mer omfattande upplägg för att driva igenom en hållbar förändring - från förberedelse, genom involvering/implementering till lärande och uppdaterade strukturer.
 • Under sektionen "Involvering-Implementering" har jag samlat ett antal strategier/modeller för att jobba med just involverings- och implementeringssteget i förändringsplanen.
 • Under sektionen "Val av förändringsledningsstrategi" har jag inkluderat min personliga vägledning för att välja förändringsledningsstrategi för olika typer av förändringsprojekt.
 

Generell förändringsplan - övergripande delar i ett hållbart förändringsarbete

Efter att ha jobbat med många olika typer av förändringsprojekt (värdegrundsarbete, organisationssammanslagning, verksamhetsutveckling, IT-systemutrullningar, ständiga förbättringar, etc) gör jag ett försök att först beskriva fyra viktiga övergripande faser i ett förändringsarbete, som jag anser att man behöver beakta oavsett typ av förändring. Förhoppningsvis kan de utgöra en hjälp för dig i att tänka övergripande faser i en förändringsplan.
 
 1. Bygg förändringsprojektets fundament - Förändringens varför, vilka och vad. Viktiga delar oavsett typ av förändring.
 2. Bred involvering - En involvering av cheferna och medarbetarna för att ta fram ett bra beslutsunderlag för själva förändringen samt förankra och skapa ägandeskap för hur förändringen bör implementeras
 3. Kommunicera och implementera - Den större och synliga delen av förändringsprojektet. Processen för att skapa förståelse och motivation för förändringen och göra det som behövs för att komma dit. Olika genomförande beroende på typ av förändring.
 4. Lärande och förankra det nya - Att skapa eller uppdatera gällande dokument, processer, etc. så att det nya blir en del av "hur vi gör saker här"
 

Förändringsplaner - Några mer omfattande förändringsupplägg

Här beskrivs två övergripande förändringsprocesserna som jag har haft som stomme för större förändringsprojekt samt en översikt över Prosci:s Förändringsledningsmetodik, som bygger på ADKAR-modellen.
 
INDEAs 8 steg av involvering och förändring
 
John P. Kotters "Eight Steps for Change"
 
Prosci:s förändringsledningsprocess med ADKAR som bas
Några omfattande förändringsprocesser som beskrivs i denna sektion.

I sektionen "Val av förändringsledningsstrategi" finner du en vägledning när det gäller att välja förändringsledningsstrategi för just ditt förändringsprojekt.
 
 
 

Implementeringsstrategier - Olika sätt att jobba med involvering och implementering

Det finns mängder med erkänt bra strategier/modeller för att leda förändring och utveckling. Detta väcker dock bara nya frågor...
 • Varför finns så många olika strategier/modeller för att leda förändring?
 • Funkar alla strategier/modeller för alla typer av förändringsprojekt eller bara vissa?
 • Hur ska jag veta vilken strategi/modell jag ska använda när och vilka jag ska undvika?
Jag har här försökt samla några användbara förändringsmodeller, men samtidigt försökt sätta dem i ett större sammanhang. För att lyckas med sitt förändringsprojekt behöver nämligen många av modeller kompletteras med ett förarbete och ett efterarbete för att vara verkligt framgångsrika.

Exempel på strategier/modeller för involvering och implementering:
 • Involverande storgruppskonferenser (exempelvis Future Search och Real Time Strategic Change)
 • 6 förändringsstrategier från MIT-artikeln "How to have influence"
 • Arbete med Förändringens fyra rum
 • Ellströms modell för utveckling av arbetssätt
 • Relational coordination
I sektionen "Val av förändringsledningsstrategi" finner du en vägledning när det gäller att välja förändringsledningsstrategi för just ditt förändringsprojekt.
 
 

Val av förändringsledningsstrategi

Utifrån den myriad av erkänt bra strategier/modeller för att leda förändring och utveckling - Hur ska jag veta vilken strategi/modell jag ska använda när?

Jag har i den här sektionen samlat mina favoritmodeller och försökt kategorisera olika typer av förändringsarbeten och visa på mina preferenser eller rekommendationer när det gäller val av förändringsledningsmodell, utifrån de olika typerna av förändring.

Förhoppningen är att du ska få viss vägledning när det gäller att välja strategi för just ditt förändringsprojekt, men vill du ha ytterligare stöd eller behöver vända och vrida på ett specifikt förändringsprojekt, är du välkommen att höra av dig. Kontaktuppgifterna finns här.
 
 
 
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev