VARFÖR LEDAFORANDRING.SE?

 

Varför behövs en webbplats om förändringsledning?

 

Många sätt att misslyckas

Det finns många sätt att misslyckas med sina förändringsprojekt. Forskning visar att det faktiskt är mycket större sannolikhet att du misslyckas än att du lyckas. Motstånd, oenighet, organisatoriska hinder, kultur och en utmaning i att få människor att förändra sig får de flesta förbättringsprojekt på fall.

Ett "omoget" kompetensområde

Och även om det finns mängder av artiklar och böcker om att förstå och leda förändring, så är kompetensområdet Förändringsledning relativt outvecklat. John P Kotters bok "Leading Change" (som ses som en av de viktigaste grundböckerna i förändringsledning) kom så sent som 1995 och det finns också få standarder och certifieringar som fått bred spridning (till skillnad från exempelvis projektledningsområdet). Dessutom hävdar både managementkonsulter, IT-implementeringsprojektledare, ledarskapskonsulter, processutvecklare, kommunikationsstrateger, m.fl. att de hjälper kunder med förändringsledning, utan att alltid kunna beskriva tydligt vad de menar med det. Och många av dem hävdar att de har Metoden för att lyckas med all typ av förändring..!
 

Clas Lundhagen, senior förändringsledare på Acando / CGI.
Ligger bakom ledaforandring.se

 

Här finns inte ett färdigt svar, utan många att välja på

Ju mer jag lär mig om detta område desto mer komplext och spännande upplever jag att det blir. Jag blir mer ödmjuk inför detta, men samtidigt ser jag fler tydliga mönster och framgångsfaktorer i de projekt som lyckas. För att göra det lättare för andra att hitta dem, har jag försökt att samla det jag tror på här på ledaforandring.se. Förvänta dig inga tvärsäkra svar, men för dig som står inför något nytt i förändringsledningsväg, och är intresserad av bättre förstå hur du ska kunna leda lyckad förändring, hoppas jag att du hittar något som känns rätt att pröva i ditt projekt och förhoppningsvis lyckas bättre!
 

Min vision är att ledaforandring.se ska
utveckla din förmåga att förstå och driva lyckad förändring!

/Clas Lundhagen, Förändringsledare

 

Jag heter Clas Lundhagen

Jag jobbar som senior förändringsledare på Acando / CGI, och är den som ligger bakom ledaforandring.se...

Redan 2008 skapade jag ledaforandring.se...

- en webbplats som jag själv saknade när jag ett år tidigare hade blivit ansvarig för förändringsledningen i ett större förändringsprojekt med mycket motstånd. Min vision var att skapa en källa för utveckling för chefer och andra förändringsledare, där de skulle kunna hitta kunskap, förklaringsmodeller och verktyg för att bättre förstå och lyckas med förändring.

Sedan dess har jag lärt mig mycket av att själv driva förändring...

Jag var ansvarig förändringsledare i flera större förändringsprojekt och misslyckats (några gånger), lyckats (oftast) och drog lärdomar av förändringsprojekt av väldigt olika karaktär, exempelvis

  • vända motstånd till engagemang
  • implementering av värdeord
  • utrullning av IT-system / nytt arbetssätt (10 000 spridda användare)
  • uppstart av ”utveckling i vardagen”
  • ihopslagning av två organisationer
  • med mera...

Under de senaste åren har jag dessutom träffat andra erfarna förändringsledare för att utbyta erfarenheter, metoder och lära av varandra.

Jag kände att det var dags att lansera en ny Ledaforandring.se !

med mycket mer utrymme för mina egna och andra förändringsledares erfarenheter och rekommendationer, tillsammans med några av de mest användbara förändringsmodellerna och metoderna från förändringsvärlden vi hittat och använt samt tips på bra böcker, länkar och artiklar för dig som vill fördjupa dig ytterligare..

 
 

OLIKA TEMAN PÅ LEDAFORANDRING.SE

 

VARFÖR DETTA MOTSTÅND?

 

FRAMGÅNGS-FAKTORER FÖR FÖRÄNDRING

 

PLAN FÖR FÖRÄNDRINGS-PROJEKT

 

STRATEGIER FÖR FÖRÄNDRING

 
 

BYGGA FÖRÄNDRINGS-FÖRMÅGA

 

CASE - LYCKADE FÖRÄNDRINGS-PROJEKT

 

MER ATT LÄSA OCH INSPIRERAS AV

 

OM LEDAFORANDRING

 
 
 
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev