Arbetsplatskonflikt vid Göteborgs Universitet

Denna webbplats handlar om arbetsplatskonflikter och är avsedd att vara till nytta för alla som på något sätt kommer i kontakt med konflikter i arbetslivet.

Länk till Arbetsplatskonflikt

 

Denna webbplats handlar om arbetsplatskonflikter och är avsedd att vara till nytta för alla som på något sätt kommer i kontakt med konflikter i arbetslivet. Tanken är att webbplatsen ska kunna erbjuda stöd, råd, kunskap och stimulans till såväl dig som blivit inblandad i en konflikt på din arbetsplats som till dig som är intresserad av temat eller som i ditt yrke behöver kunna hantera konflikter väl.

 

Webbplatsen är uppbyggd kring fem olika huvudsektioner riktade till användare med olika behov och intressen.

 

Akutmottagningen
För dig som är inblandad i en konflikt på arbetsplatsen just nu.

Konfliktakademien
För dig som vill lära dig mer om konflikter och konflikthantering

Växthuset
För dig som vill dra nytta av de konflikter du varit med om för att utvecklas som människa.

Konsultfirman
För dig som vill utveckla din organisations förmåga att förebygga och hantera konflikter

Fortbildningsinstitutet
För dig som arbetar professionellt med konflikthantering

Skriven av Clas - 2008-09-24
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev